Arómaterapia je využitie vonných, alebo esenciálnych olejov na zlepšenie fyzického a aj duševného zdravia. Je to forma doplnkovej liečby určená pre človeka, ktorá napomáha nielen udržiavať, ale aj zlepšovať schopnosť organizmu byť v rovnováhe.