Skupiny emócií, ktoré ovplyvňujú biológiu tela

Skupiny emócií sú pocity, ktoré majú spoločný pôvod alebo sú odvodené od jednej zo základných emócií, ako sú napríklad hnev, smútok, strach, radosť a pod.

Skupiny emócií
zdroj: shutterstock

1. Skupina emócií zlosti.

Agresivita, hnev, zúrivosť, nespokojnosť, kritika, popudlivosť, rozhorčenie, nenávisť, kritika, obviňovanie, závisť. Skupina emócií nesúhlasu, odmietania, seba-odmietania, deštrukcie, nespokojnosti. Tieto pocity v sebe nesú ako následok ťažké onkologické ochorenia, funkčné poruchy orgánov, žlčníkové a ľadvinové kamene, ťažké zápalové procesy, vysoký krvný tlak.

2. Skupina emócií smútku.

Patria sem žiaľ, pocit krivdy, zármutok, skľúčenosť, melanchólia, pocit osamelosti, zúfalstvo. Tieto pocity vedomé, ale aj neuvedomené, blokujú fyzickú energiu tela. Smútok je spojený s depresiami, s nízkym tlakom, nízkou energiou a zníženou imunitou. Poruchy metabolizmu.

3. Skupina emócií strachu.

Patria sem úzkosť pocity ako, nepokoj, nervozita, obavy, zdesenie, podozrievavosť, žiarlivosť, pochybnosti, nedôvera, fóbie, panika. Strach a skupina emócii strachu vedú k emocionálnym konfliktom, ktorými rozumieme chronické emocionálne, nevyriešené a nespracované vnútorné traumy – permanentné vnútorné napätie vyvolané vnútorným konfliktom, ktoré odoberá mnoho životnej energie. „Zožiera” najskôr myseľ a potom i telo. Poruchy srdcovej činnosti, dýchacieho aparátu, tráviacej sústavy, psychické ochorenia.

„Ak chcete vedieť, aké ste mali včera myšlienky, všimnite si, ako sa dnes cíti vaše telo.” Indické príslovie

Tieto pocity narúšajú vnútorný pokoj a sú príčinou ochorení duše a následne tela. Človek môže ovplyvňovať svoje myšlienky, pocity a správanie. Môže pôsobiť na vonkajší svet. Keď sa staráme o čistotu svojich úmyslov, staráme sa aj o svoje zdravie.

Je veľmi ťažké prijať myšlienku vlastnej zodpovednosti za všetko, čo sa nám a s nami deje. Zobrať za seba zodpovednosť znamená vytesniť z tela negatívne pocity, akými sú krivda, seba-ľútosť, kritizovanie a obviňovanie. Pre mnohých ľudí je oveľa jednoduchšie obviňovať druhých, prípadne vonkajšie okolnosti a faktory, ako zmeniť seba samých. Ďalší si uvedomujú príčiny svojich problémov, no aj tak sa nechcú zmeniť, radšej trpia. Aj to je jeden z negatívnych prejavov pýchy. Je to však ich voľba. Každý z nás si vytvára svet, v ktorom žije.

Ako ovplyvniť skupiny emócií?

Prevzatím zodpovednosti sa z ochorenia – protivníka, s ktorým treba bojovať, stáva spojenec, ktorý nám pomôže zmeniť samých seba a uzdraviť sa.

To isté platí aj na skupiny emócií, ktoré sme si vymenovali vyššie. Nežijeme izolovane, oddelení od sveta, ktorý nás obklopuje, sme jeho súčasťou a vzájomne prepojení. Ani naše myšlienky či pocity nie sú výhradne naše, pretože nimi ovplyvňujeme celý svet, v ktorom žijeme. Zdravie je rovnováha medzi naším spôsobom existencie a okolitým svetom. Je to harmónia so sebou samým aj s okolitým prostredím.

Všetko, čo sa nám deje, má pozitívny zmysel, dôvod. Buď to priamo vytvára naše vnútorné tiché šťastie, alebo sa na tom, čo sa nám deje, môžeme učiť ako šťastnými byť.


Autor: Vladimír Červenák

O autorovi: Vladimír Červenák rozvíja veľmi aktívne Bezděkovo učenie najmä v etikoterapeutickej škole Advaita. Ide v nej o praktický autognostický – sebapoznávací proces, zameraný na osvojovanie princípov a metód etikoterapie a tréning etikoterapeutických zručností. Do roku 2015 ju absolvovalo na rôznych úrovniach viac ako tisíc účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým s inými ľuďmi, prírodou, životom. Učí ako si udržať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie. Jeho cieľom je vychovať na Slovensku päť a pol milióna etikoterapeutov.

Každý rok usporadúva aj zážitkové etikoterapeutické pobyty zamerané najmä na zvládnutie etikoterapeutických techník. Ide o pobyty na Slovensku i v zahraničí. Už tradičnými sa stali semináre na chorvátskom ostrove Hvar, svoju tradíciu začína budovať i seminár Ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť v Thajsku.

Viac o živote a aktivitách V. Červenáka nájdete tu: https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita