Kategória ekologické čistenie, obsahuje produkty, ktoré sú vyrábané s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Procesy aj zložky využité pri ich výrobe sú 100% ekologické pre zabezpečenie udržateľnosti životného prostredia.

Ekologicky čistič je možné použiť na riady, pranie či všeobecné upratovanie.