Čistá krv – základ žiarivého zdravia

Krv je “šťava” vášho života. Je tak dobrá ako vzduch, ktorý dýchate, tak dobrá ako nápoje, ktoré pijete, a tak dobrá ako vaše jedlo, ktoré jete. Základnou látkou, ktorú musíte telu dodať, je vzduch …

Vzduch sa skladá asi zo sedemdesiat deväť percent dusíka a dvadsať jeden percent kyslíka. Dusík a kyslík sú dva najdôležitejšie prvky, ktoré potrebujeme, aby naše telo a duša “držali pokope”.

Dusík je základom aminokyselín, stavebných kameňov bielkovín, z ktorých je zložená každá bunka a každé tkanivo v tele. Bez dostatočného prísunu dusíka by sa telo rýchlo rozpadlo.

Aj keď prijímame dusík so všetkým, čo zjeme, je dusík zo vzduchu naším stálym prameňom. Dusík z potravy máme k dispozícii dvakrát až trikrát denne, teda ak jeme. Dusík zo vzduchu vdychujeme stále.

Tiež kyslík je pre našu výživu životne dôležitý. Kyslík v krvi zásobuje telo nutným teplom, aby mohlo normálne pracovať. Kyslík je v tele nutný k spaľovaniu a vylučovaniu opotrebovaných a mŕtvych buniek a tkaniva.

Bez tuhej potravy môžeme dni, niekedy aj týždne existovať a vykonávať našu každodennú prácu, bez toho aby sme zomreli. Bez vzduchu však môžeme prežiť iba niekoľko minút.

Dusík zo vzduchu, ktorý dýchame, je zbieraný krvou v pľúcach a odtiaľ je dopravený do pečene. Pečeň ho použije k regenerácii bielkovín v celom tele ako doplnok k dusíku z potravín, ktoré jeme a z nápojov, ktoré pijeme.

Ak vdychujeme znečistený a otrávený vzduch, je dusík, ktorý inhalujeme, rovnako znečistený. Tento “otrávený” dusík vniká do buniek a tkaniva v tele a “otrávi” ich tiež.

Tak isto to platí o kyslíku vo vzduchu, ktorý vdychujeme. Kyslík ako nositeľ jedov je trvalejší a silnejší, pretože dusík dosiahne pečeň takmer ihneď po vdychnutí, ale je spracovávaný, kdežto kyslík, je krvou ihneď roznášaný do celého tela.

Všetky jedy, ktoré zo vzduchu vdychujeme, poškodzujú najskôr mozgovú oblasť. Pokryjú systém žliaz s vnútornou sekréciou v mozgu a nedovilia žľazám optimálne pracovať. Potom jedy vniknú do iných častí tela, pretože každá kvapka krvi cestuje neustále celým organizmom. Srdce pumpuje káždých dvadsaťštyri hodín asi desať až jedenásť tisíc litrov krvi do celého tela.

Nezabudnite, že zásoba krvi v tele je celkom iba štyri a pol až päť litrov!

Každá kvapka tekutiny, ktorú vypijeme a každé sústo potravy, čo zjeme, sa v tenkom čreve rozloží na jednotlivé základné častice. Akonáhle sú požadované molekuly potravinovej kaše odobraté, prechádzajú črevnou stenou za pomoci osmózi, pečeňovou žilou najskôr do pečene a potom sa pomocou srdca rozdelia do celého tela. Takto tvorí krv životnú líniu medzi potravou a jej cieľom a poslaním: vyživovať bunky a tkanivá v tele.

Kyslík, ktorý inhalujeme a ktorý je prijímaný krvou, sa spája s uhlíkom obsiahnutým v potrave a vytvárajú oxid uhličitý (plyn kyseliny uhličitej), ktorý z najväčšej časti pri vydychovaní vylúčime. Oxid uhličitý je plyn, ťažší ako vzduch, ktorý je neschopný udržať dýchanie v akcii. Keby sa niekto dostal do atmosféry chudobnej na kyslík a bohatej na oxid uhličitý, udusil by sa. Keby vzduch, ktorý vdychujeme, obsahoval iba 14 alebo 15 percent oxidu uhličitého, museli by sme zomrieť.

Uhlík je jedným zo základných, hlavných prvkov sacharidov. Konzumácia nadmerného množstva sacharidovej stravy, pri viacmenej konštantnom nedostatku čerstvého ovocia, zeleniny, šalátov v jedálničku, spôsobí takzvanú otravu škrobom.

Je dôsledkom veľkého množstva oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním uhlíkových atómov v potrave za pomoci kyslíka z krvy, a ktorý nemôže byť úplne vylučený.

Srdečná frekvencia je riadená množstvom oxidu uhličitého v krvi. Ak uvedieme svaly do pohybu, vzniká oxid uhličitý, ktorý prijme krv a do desiatich sekúnd potom, čo opustil svaly, spôsobí zrýchlenie srdečnej akcie.

Vysokým obsahom uhlíka v sacharidoch môže dôjsť k srdečným problémom a toto nebezpečenstvo je tým väčšie, čím viac sacharidov jeme.

Mali by sme ich jesť spoločne so surovými potravinami.

Príklad – Nadmerná váha

Tá tučná dáma, ktorá sedí v rohu kaviarne a napcháva sa zákuskami a pečivom, je za svoje srdečné potiaže sama zodpovená.

Ten zaoblený chlapec a baculaté dievčatko, ktorú pyšní rodičia predstavujú ako vzor “prekypujúceho” zdravia, sú prepchatí sacharidmi a na najlepšej ceste dostať mnohé, ak nie všetky choroby, ktoré taký telesný stav sprevádzajú.

Čistá krv je základ žiarivého zdravia.

Zdroj: Prevence rakoviny střeva, Norman W. Walker, Fontána, 1998

ODPORÚČAME:

Goji – kustovnica čínska

Sladové víno na železo MALTOFERROCHIN