1,50 4,40 
1,50 4,40 
1,50 4,40 
1,50 4,40 
1,40 4,00 
1,40 4,00 
1,40 4,00 
3,10 5,60 
3,10 5,60 

Soli a prípravky do kúpeľa

Soľ do kúpeľa Konope 500 g/1000 g Cereus

3,10 5,60