Superoxiddismutáza

Superoxid dismutáza (tiež SOD – anglicky superoxid dismutáza) je prirodzene sa vyskytujúci enzým (dôležitý, prirodzený, telu vlastný antioxidant), ktorý chráni telo pred aktívnymi voľnými kyslíkovými radikálmi. SOD má osobitný význam ako antioxidant, ktorý môže pomôcť k ochrane proti deštrukcii buniek (počiatok bujnenia). Má výraznú schopnosť neutralizovať superoxidový radikál, ktorý je jedným z najviac škodlivých voľných radikálov a premieňa ho na menej toxický peroxid vodíka. Jeho množstvo, rovnako ako mnoho ďalších ochranných látok, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tele, sa s postupujúcim vekom a v závislosti na genetických dispozíciách bohužiaľ znižuje. SOD je tiež dôležitý v mnohých ďalších aspektoch zdravia a dlhovekosti.

O tomto antioxidante vieme, že ide o enzým, ktorý regeneruje bunky, chráni ich od rozpadu a neutralizuje najbežnejší a najnebezpečnejší voľný radikál peroxid. Okrem toho podporuje využitie zinku, medi a mangánu . S pribúdajúcim vekom význam tohoto enzýmu rastie.

Existujú dva typy SOD:

superoxiddismutáza s meďou a zinkom (Cu/Zn-SOD), ktorá chráni cytoplazmu a metabolické činnosti v nej, a

superoxiddismutáza s mangánom (Mn -SOD), ktorá chráni mitochondrie, ktoré obsahujú genetické informácie bunky a sú mikroelektrárňami na výrobu energie.

Pri liečení sa Cu/Zn – SOD využíva pri reumatickej artritíde, osteoartritíde, gonartritíde, cystitíde a pri liečení rôznych športových chorôb. Obsah glukózy stabilizuje PEROXINORM, ktorý obsahuje Cu/Zn – SOD, alebo EPUROX s obsahom Cu/Zn – SOD a katalázy. Tieto prípravky majú vedľajšie účinky, najmä vyvovlávajú alergie, preto ich neuprednostňujeme.

Najúčinnejšie a bez vedľajších účinkov je SOD v prírodnej forme, a to v brokolici, ružičkovom keli, kapuste, plazivom pýre a v mnohých druhoch zeleniny.