Glutationperoxidáza

Tento enzým môže byť závislý alebo nezávislý od selénu . Antioxidačný účinok selénoenzýmov spočíva v tom, že eliminujú peroxidy a selenóny reagujú pri tom rýchlejšie ako tioly. V priebehu redoxných reakcií prenášajú 2 elektróny, takže sa z molekuly kyslíka nemôže vytvoriť superoxid, ktorého vznik vyžaduje len jeden elektrón. Glutatiónperoxidáza spolupracuje s glutotiónom, ktorý sa nachádza v organizme v pomerne vysokej koncentrácii. Rozkladá peroxid na vodu, prípadne alkohol. Aktivita glutatiónperoxidázy je závislá od koncentrácie glutatiónu. Obidve látky sú silným antioxidantom a detoxitantom.