Germánska nová medicína

Keď človek ochorie napríklad na dnes tak rozšírenú rakovinu, povie si: “Bože, prečo práve ja?”, “Prečo práve moje dieťa?” Odpoveď, ale neprichádza. Chorý sa dá na liečbu, napcháva sa tabletkami a podstupuje všetky potrebné terapie. Niekdy sa vylieči, niekedy nie. Súčastná medicína mu prinavrátenie zdravia nevie zaručiť. A vnútorne buď to ochorenie príjme s pokorou, ako to zvyknú veriaci ľudia, alebo ako je to väčšinou si povie, že je to nespravodlivosť, keby existoval Boh, tak by sa to nestalo resp. by Boh prišiel a spravil zázrak, takže Boh neexistuje. Preto dnes žijeme v bezbožnej spoločnosti a kedy tedy sa dopočujeme o “zázračných” uzdraveniach, ktoré však berieme s rezervou ako vzdialenú, nereálnu fikciu. Stačilo by však, ak by človek poznal zákon karmy a nie len, že by nikdy neochorel, ale celá spoločnosť by vyzerala úplne inak. Pre tých, ktorí žijú v duchovnom vedomí je tu Germánska nová medicína (Pôvodný názov Nová medicína, bol zmenený, kvôli ochrannej známke; zahoďte predsudky, žiadni nemecký nacisti…) univerzálna metóda ako odhaliť chorobu, jej príčinu a vyliečiť sa z nej bez liekov.

Výskum Dr. Hamera, objaviteľa Germánskej novej medicíny sa začal v roku 1979 potom ako tragicky zahynul jeho syn Dirk. Krátko po Dirkovej smrti, Dr. Hamer diagnostikovali Dr. Hamerovi rakovinu semeníkov. Kedže dovtedy nebol nikdy vážne chorí, domnieval sa, že vývin jeho rakoviny by mohol byť prijamo prepojený s traumatizujúcim zážitkom, ktorý práve zažil. V tom čase pracoval Dr. Hamer ako internista na klinike pre liečbu rakoviny pri Mníchovskej univerzite v Nemecku. Vtedy začal systematicky študovať svojich pacientov, zaujímal sa o príčiny, rozvoj a liečebný proces pri jednotlivých prípadoch rakoviny. To čo objavil bolo revolučné!

Dr. Hamer zistil, že každá choroba je zapríčinená nečakaným šokujúcim zážitkom. Dokázal, že takýto náhly šok ovplivní nie len psychiku, ale zároveň zaútočí (viditeľné na CT mozgu) na tú časť mozgu, ktorá biologicky korešponduje s danou traumou. To či telo zareaguje na nečakanú udalosť nárastom tumoru (rakovina), degeneráciou tkaniva alebo stratou funkcionality je presne určené podľa druhu šokujúceho konfliktu. Do dnešného dňa dokázal Dr. Hamer potvrdiť tieto zistenia na viac ako 40000 prípadových štúdií. Keďže liečebný proces môže nastať len po tom ako je konflikt vyriešený, sa terapia Germánskej novej medicíny zameriava na identifikáciu a vyriešenie pôvodného šoku.

Dr. Hamer je prvý kto vedecky potvrdil, že rakovina napríklad, nie je ako sa myslelo v minulosti bezdôvodné bujnenie smrtonosných rakovinových buniek, ale skôr súčasťou Významného biologického špeciálneho programu prírody, ktorý univerzálne funguje po milióny rokov evolúcie u ľudí i zvierat.

Germánska nová medicína ponúka úplne nové chápanie toho čo bežne voláme “choroba”. Porozumením Piatich biologických zákonov, ktoré Dr. Hamer objavil, sa oslobodíme od strachu a paniky, ktoré často prichádzajú na počiatku choroby. Skutočný dar ľudstvu!

Od roku 1988 boli objavy Dr. Hamera testované a potvrdzované mnohými lekármi a profesnými asociáciami o čom sverčia nespočetné dokumenty. V roku 1998 bola Germánska nová medicína testovaná a vedecky schválená na Trnavskej univerzite v Trnave. Nejedná sa teda už o hypotézu, ktorú treba dokázať a testovať. To všetko už bolo urobené. Pred nami je nová revolučná vedecká metóda.

Prečo ste o tejto medicíne doteraz nikdy nepočuli? Pretože je to cenzurované. Keby si túto finančne nenáročnú metódu ľudstvo osvojilo, kde by sa vytvárali zisky pre tých čo riadia farmaceutický priemysel, navýnosnejší svetový biznis (Framaceutický priemysel zarába 5 až 8 krát viac ako zbrojárský priemysel.)?