Vitamín B17 – laetryl

Aj vitamín B16 je v poslednom čase veľa diskutovaný a niektorými autormi je zaraďovaný medzi látky podobné vitamínom. Záujem vzbudzuje najmä u odborníkov na liečbu rakoviny. Je to amygdalín a obsahuje benzaldehyd a kyanid. Je výťažkom z jadier marhúľ, ale aj z iných kôstkovíc. Kyanid je jedovatá látka, ktorou sa niektoré druhy rastlín bránia proti škodcom. Ak sa prijíma pred jeho štiepením alebo vymývaním vodou, treba počítať s tým, že pri vyšších dávkach pôsobí toxicky. Je rozpustný vo vode.

Výskyt:

Vyskytuje sa v jadrách marhúľ, broskýň, mandlí, sliviek a iných. V asi 200 druhoch rastlín bolo určených nad 20 kyanogénnych glykozidov, medzi ktoré amygdalín patrí.

Príznaky pri nedostatku:

Vitamín B16 sa vyskytuje v malých množstvách aj v ľudskom organizme a ak je ho málo, dostavuje sa únava a zvyšuje sa riziko rakoviny.

Zdroj internet