Minerály v ľudskom organizme

Ľudský organizmus potrebuje pre svoje bezproblémové fungovanie množstvo minerálnych látok, ktoré v ňom plnia rôznorodé úlohy. Aj napriek ich nepatrnému množstvu sú pre telo dôležité a nenahraditeľné. Minerálne látky tvoria asi 4 % s celkovej váhy tela a z toho 83 % minerálov je obsiahnutých v kostiach. Minerálne látky rozdeľujeme podľa mnohých hľadísk, najčastejšie však podľa množstva, ktoré organizmus pre svoje správne fungovanie potrebuje. Prvky, ktoré sú pre telo potrebné vo väčších množstvách označujeme ako makroprvky a prvky, ktorých telu stačí do 100 mg/kg telesnej hmotnosti označujeme ako stopové prvky.

Medzi makroprvky patrí: sodík, draslík, horčík, vápnik, fosfor, chlór a síra. Medzi stopové prvky patria: železo, meď, zinok, mangán, kremík, lítium. Medzi ultrastopové patria: jód, fluór, selén, chróm, vanád, bór, kobalt a molybdén.

Vo všeobecnosti možno povedať, že minerály plnia celý rad dôležitých funkcií: zúčastňujú sa na látkovej výmene, udržujú  osmotický tlak, regulujú kyslosť vnútorného prostredia, sú zložkou stavebného materiálu a súčasťou mnohých enzýmov.

Zastúpenie minerálnych látok v organizme záleží od viacerých faktorov. Záleží predovšetkým od druhu a množstva stravy, jej úpravy a spôsobu dopestovania (znečistenie prostredia, pôda bohatá resp. chudobná na živiny, využívanie pesticídov a umelých hnojív atď.). Významným faktorom pri vstrebávaní minerálov sa môže stať aj obsah vlákniny v potrave. Množstvo konkrétneho minerálu v tele môže byť pritom optimálne, nedostatočné, alebo nadbytočné. Väčšina minerálnych látok potrebných pre ľudský organizmus sú stopové prvky.