Soľ

Ako sme už spomínali bez soli nie je život, no napriek tomu dnešná konzumácia kuchynskej soli je zdraviu škodlivá. Dôvodom toho je, že soľ, ktorú používame nemá veľa spoločného s kryštalickou prírodnou soľou. Naša kuchynská soľ je hlavne NaCl, kým kryštalická prírodná soľ obsahuje ďalších 82 prvkov. Počas čistenia sa nabúra táto prírodná rovnováha soli, už nie je viac darcom života pre naše telo. Počas čistenia vznikne izolovaná látka, NaCl, ktorá v prírode samostatne neexistuje preto je pre naše telo neprijateľná. Dôležitý je obsah a kvalita týchto ďalších 82 prvkov a nie množstvo. Všetkých týchto 84 prvkov, ktoré sa nachádzajú v našom tele sa nachádzalo aj v praoceáne. Tieto ďalšie prvky, ktoré sa nachádzajú v soli vyhlásili za nečistoty a boli odstránené. Teraz sa všetci pýtate prečo z prírodnej kryštalickej soli odstraňujeme prvky aby vznikol chemicky čistý chlorid sodný. Odpoveď je veľmi jednoduchá.

Vyťažená soľ sa na svete sa spracováva nasledovne:

93% v priemyselnej výrobe, k čomu je zapotreby čistý NaCl. Ako napr. výroba pracích práškov, čistiacich prostriedkov, lakov, výroba plastov, PVC, atď.
6% v potravinárstve ako lacná konzervačná látka. Asi nie je hotový výrobok, ktorý neobsahuje NaCl ako konzervačnú látku. Napr. jogurty, šunka, chlieb,…
1 % na bežnú konzumáciu ako kuchynská soľ.
 

Kuchynskú soľ naše telo vníma ako agresívnu chemikáliu a považuje ju za jed. Inteligentná obranyschopnosť nášho organizmu chce túto látku vylúčiť tak rýchlo ako len vie. Pre človeka je potrebná denná dávka soli 0,2 g. Bežný Európan podľa štatistík denne prijíma 12 – 20 g. Náš organizmus podľa veku a zdravotného stavu osoby dokáže vylúčiť obličkami len 5 – 7 g soli a preto sú naše orgány stále preťažené touto činnosťou. Soľ, ktorú telo nedokáže vylúčiť sa snaží zneškodniť hydratáciou. Počas tohto procesu sú na NaCl viazané molekuly vody aby Na a Cl ionizovali a zneutralizovali. Voda na tento proces sa získava z nášho tela čo znamená odumretie buniek z ktorých sa voda získala.

Následky konzumácie kuchynskej soli

Celulitída, dna, ..
Na každý gram nevylúčenej soli naše telo použije 23 násobok množstva telovej tekutiny. Náš organizmus je tak inteligentný, že po určitej dobe nepoužije viac tekutiny ale bráni sa inak, a to vykryštalizovaním NaCl. Na to použije bielkoviny živočíšneho pôvodu. Vytvorené kryštály sa ukladajú v našom organizme a to v kĺboch, obličkách, pečienke, …. Z toho vznikajú žlčníkové a obličkové kamene, a v kĺboch uložené kryštály spôsobujú reumatické ochorenia ako artróza, artritída, …
Soľ v kuchyni

Spomenuli sme už chemické čistenie soli, ktorým sa odstráni 82 prvkov okrem sodíka a chlóru. Z celkovej ťažby soli sa na náš stôl dostane len minimálne množstvo soli. Konzumentov sa snažia presvedčiť reklamou, že umelo dodávaný fluór a jód do kuchynskej soli je dôležitý a prospievajúci nášmu organizmus. Opak je však pravdou. Tieto dva chemicky pridávané prvky ešte zväčšujú agresivitu NaCl . Náš organizmus nie je schopný spracovať fluórové a jódové zlúčeniny a použiť ich v metabolizme. Tieto sú totiž alergénne a rakovinotvorné. Okrem toho kuchynská soľ obsahuje ďalšie konzervačné látky, ktorých uvádzanie v zložení výrobku nie je povinné ako napr. CaCO3, MgCO3, E535, 536, 551, 552, 553b, 570 a v niektorých krajinách hydroxid hlinitý, čo zabezpečuje aby sa kryštály nezliepali. Vedci zistili, že táto látka spolupôsobí pri vzniku Alzheimerovej choroby.

Morská soľ

Soľ sa nachádza na zemi vo veľkom množstve, v moriach, v oceánoch ako aj vo forme nerastu. Morská soľ je alternatívnym riešením bio potravín no žiaľ musíme upozorniť, že z dôvodu znečistenia našej planéty morská soľ stratila na svojej kvalite. Ani jeden rok neprejde bez toho aby sa nejaký tanker nepotopil a neznečistil tým morskú vodu. Žiaľ 80% soli ťaženej z morí sa dostáva do obehu tiež v čistenej, chemicky upravenej forme. Vyberajte morskú soľ, ktorá bola výlučne sušená na slnku a nebola chemicky upravovaná, bielená, …

Dolované soli, kamenná a kryštalická soľ

V porovnaní s morskou soľou, soľ vo forme nerastu v našej zemi je viac chránená pred znečistením. Táto soľ vznikla pred miliónmi rokov vysušením praoceánu.

Kamenná soľ

V soľných baniach sa väčšina soli nachádza v kamennej forme a má sivo – hnedú farbu. Kamenná soľ vznikala pod menším tlakom a preto minerály v nej obsiahnuté nemali možnosť zlúčiť sa do mriežkovej štruktúry soli. Prvky sú síce prítomné ale vo forme molekúl, nalepené na mriežkach a preto sa nevedia dostať do ľudských buniek alebo len v malom množstve. Len tie prvky sa vedia dostať do organizmu, ktoré sú prítomné v iónovej forme v mriežkach soli. Táto soľ sa používa aj pre zvieratá vo forme kameňov.

V prírodnej podobe je ideálnou náhradou kuchynskej soli.

Kryštalická soľ

Kryštalická soľ oproti kamennej soli má oveľa dokonalejšiu štruktúru. Pri jej vytváraní na ňu vplývali milióny rokov enormné tlaky. Vďaka tomuto tlaku sa vstrebali prvky do kryštálov vo forme iónov a koloidov. Toto je veľmi dôležité, lebo naše bunky dokážu využiť len prvky vo forme iónov a koloidov. Kryštalická soľ je z biofyzikálneho a biologického pohľadu ideálna. Pre človeka je soľ hlavne nosičom informácií a nie ochucovadlom. Kryštalická soľ má geometricky dokonalú štruktúru, ktorá je schopná obsahovať informáciu a vzorku frekvencie. Kryštalická soľ je bielo-ružový nerast. Najdokonalejším geometrickým tvarom soli je Halit. Halit je diamant medzi soľou.

Ťažba kryštalickej soli

Ťažba kryštalickej soli sa pre náš priemysel nevypláca, keďže čistá kryštalická soľ sa nachádza zriedka a len v žilkách. Jej ťažba je možná len ručne pričom približne 100 násobok kamennej soli sa musí vyťažiť na získanie tohto cenného nerastu. Na udržanie prírodných vlastností a kvality je nutná ručná ťažba, triedenie a sušenie.

zdroj: internet