Konzervanty (E200 – E297)

Konzervanty (E200 – E297)

Pridané látky patria do skupín podľa ich spoločných vlastností alebo spoločného použitia. Tu Vám prinášame ich prehľad.

Už od nepamäte ľudstvo zvádza boj s neviditeľným nepriateľom – mikroorganizmami, ktoré existujú všade okolo nás. Vďaka ich pôsobeniu pri kontaktu s potravinami dochádza k zmenám farby, chute, vzhľadu, tvaru a tiež nutričných hodnôt. A nielen to, ale mikroorganizmi môžu tiež vytvárať nebezpečné toxíny.

Bežné postupy ako sa mikroorganizmom brániť poznáme veľmi dobre, napríklad varenie, pasterizáciá, sterilizácia, chladenie, mrazenie, sušenie alebo fermentácia.

Ďalej je možné použiť konzervanty, látky, ktoré činnosti mikroorganizmov zabraňujú. Najznámejším konzervantom je morská soľ, cukor a ocot, ktoré patria zároveň k najstarším konzervantom. Medzi umelo vyrobené konzervanty patria napríklad oxid siričitý, kyselina benzoová, alebo kyselina sorbová. Potom máme parabény, siričitany, dusitany a dusičnany

Výber konzeravčných látok je závislý na výrobných postupoch, podmienkách, predovšetkým Ph faktore potraviny, vodnej aktivite a typoch mikroorganizmov. Smrtelné riziko u mastných výrobkov hrozí z botulínu. Proti tomuto riziku sú jedinečne účinné dusitany (E249, E250). Najčastejšie používaným konzervantom pri výrobe syrov a mastných výrobkov ja kyselina sorbová E200 a jej soli (sorbany) – zabraňujú množeniu kvasiniek a plesní. Kyselina sorbová a jej soli sa ďalej používajú v kombinácii s kyselinou benzoovou a jej soľami. Môžeme ju nájsť napríklad v džemoch, marmeládach, nealkoholických nápojoch, horčici, žuvačkách, vo výrobkoch z mäsa, rýb a syrov… Oxid siričitý E220 sa používa pri konzervovaní húb, zemiakov, mäkýšov, sušeného ovocia a zeleniny, vín, piva, niektorých ovocných šťiav alebo horčice. Medzi povolené konzervanty mäsa a mäsových výrobkov patria napríklad dusitany E249, E250, natamycin E235, pre nasolené alebo naložené mäsové výrobky alebo konzervy je možné použiť dusitan sodný E251. Do potravín pre kojencov a detskej stravy sa konzervačné látky nepridávajú.

Všetko sa podriaďuje ekonomickému pohľadu na potraviny a preto sa kladie veľký dôraz na dobu trvanlivosti. Čím ďalej vydrží potravina “čerstrvá”, tým viac klesajú náklady výrobcu a môže byť ponúknuta za nižšiu cenu ako konkurenčný výrobok.

Je nutné nájsť rozumný kompromis medzi cenou potraviny a použitými konzervantami.

Látky patřící do této skupiny:

E200 – kyselina sorbová
E201 – Sorban sodný (sorbát sodný)
E202 – Sorban draselný (sorbát draselný)
E203 – Sorban vápennatý (sorbát vápennatý)
E209 – Heptyl p-hydroxybenzoát (heptylparabén)
E210 – Kyselina bezoová
E211 – Benzoan sodný (benzoát sodný)
E212 – Benzoan draselný (benzoát draselný)
E213 – Benzoan vápennatý (benzoát vápennatý)
E214 – Ethylparahydroxybenzoát (Ethylparabén, Ethylester kyseliny p-hydroxybenzoovej)
E215 – Ethylparahydroxybenzoát sodná soľ
E216 – Propylparahydroxybenzoát (Propylparabén, Propylester kyseliny p-hydroxybenzoovej)
E217 – Propylparahydroxybenzoát sodná soľ
E218 – Methylparahydroxybenzoát (Methylparabén)
E219 – Methylparahydroxybenzoát sodná soľ
E220 – Oxid siričitý
E221 – Siričian sodný
E222 – Hydrogensiričitan sodný
E223 – Disiričitan sodný (Pyrosiričitan sodný)
E224 – Disiričitan draselný (Pyrosiričitan draselný)
E225 – Siričitan draselný
E226 – Siričitan vápennatý
E227 – Hydrogensiričitan vápennatý
E228 – Hydrogensiričitan draselný (Kyslý siričitan draselný)
E230 – Bifenyl (Difenyl)
E231 – Orthofenylfenol (O-Fenylfenol, Orthoxenol)
E232 – Otthofenylfenolát sodný
E233 – Thibendazol
E234 – Nisin
E235 – Natamycin (Pimaricin)
E236 – Kyselina mravčia
E239 – Hexamethylentetraamin (Urotropín, Methenamín, Hexamín)
E240 – Formaldehyd
E242 – Dimethyldikarbonát (DMDC, Dimethylpyrokarbonát)
E249 – Dusitan draselný
E250 – Dusitan sodný
E251 – Dusičnan sodný (Chilský ledek)
E252 – Dusičnan draselný (ledek)
E260 – Kyselina octová
E261 – Octan draselný
E262 – Octany sodné
E263 – Octan vápennatý
E265 – Kyselina octová bezvodá (Anhydrid kyseliny octovej)
E270 – Kyselina mliečna
E280 – Kyselina propionová
E281 – Propionan sodný
E282 – Propionan vápennatý
E283 – Propionan draselný
E284 – Kyselina boritá
E285 – Tetraboritan sodný (Borax)
E290 – Oxid uhličitý (suchý ľad)
E296 – kyselina jablčná
E297 – Kyselina fumarová