Antioxidanty

Existuje skupina vitamínov, minerálnych látok, enzýmov a iných látok, ktoré pomáhajú organizmu pred vznikom voľných radikálov. Voľné radikály sú atómy alebo skupiny atómov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie buniek, tkanív, imunitného systému a oslabiť organizmus voči infekciám a rôznym degeneratívnym chorobám, akými sú rakoviny a srdcové choroby. Voľné radikály spôsobujú starnutie, skracovanie života. Antioxidanty voľné radikály blokujú a ničia.

Antioxidanty možno deliť podľa molekulovej hmotnosti na vysokomolekulové a nízkomolekulové a podľa miesta najčastejšieho výskytu na cytoplazmové a membránové.

Vysokomolekulové antioxidanty sú zastúpené najmä v intracelulárnom priestore:

superoxiddismutáza (SOD)
glutatiónperoxidáza
Medzi nízkomolekulové antioxidanty patria:

vitamín C
vitamín E (tokoferol)
karotenoidy
koenzým Q10 (ubichión)
kyselina močová
Ďalšou významnou skupinou sú antioxidanty s výskytom síry – tiolové antioxidanty:

glutatión
kyselina alfa-lipoová
cysteín
A napokon

nikotínamid
flavonoidy
V ostatných rokoch sa pokúsilo niekoľko autorov vyjadriť celkovú antioxidačnú kapacitu potravín a výživových doplnkov. Vychádzalo sa pri tom z množstva rôznych druhov antioxidantov v mmol/100g. T, pravda, nevyjadruje účinnosť jednotlivých antioxidantov, ktorá je daná chemickou reaktívnosťou látok.