Mikrovlnka! NIE!

Preukázateľné nebezpečenstvo používania mikrovlniek

Prečo bolo v Sovietskom zväze už v roku 1976 zakázané používať na varenie mikrovlnku? Kto ju vôbec vymyslel? Odpovede na tieto otázky Vás možno šokujú natoľko, že zahodíte svoju mikrovlnku do šrotu. Viac ako 90% amerických rodín má už roky v kuchyni mikrovlnku, ktorú používajú na prípravu jedál. U nás sa tento prístroj objavoval len sporadicky, ale po roku 1990 vtrhol aj na náš trh plnou silou.

Pri porovnaní s normálnou rúrou sa mikrovlnka javí vhodnejšia a energeticky účinnejšia, zaobíde sa bez nej veľmi málo domácností, stánkov s rýchlym občerstvením a reštaurácii.

Ľudia si zvyčajne myslia, že ich mikrovlnná rúra len varí jedlo a na nich a ich stravu nemá žiadny negatívny vplyv. Pochopiteľne, však keby mikrovlnka skutočne škodila, príslušné inštitúcie by predsa nikdy nedopustili jej predaj. Je tomu skutočne tak?

Zmyslom tohoto článku je zoznámiť každého čitateľa s preverenými dôkazmi o tom, že mikrovlnné varenie je nielen neprirodzené a nezdravé, ale že je oveľa nebezpečnejšie, ako si vôbec dokážete predstaviť. Zamlčovanie faktov a dôkazov v prospech obchodu a priemyslu je všeobecne známa prax. Kvôli tomu v blaženej nevedomosti a bez znalosti vedľajších účinkov a nebezpečenstva pokračujeme v bombardovaní potravín mikrovlnami, v predstave, že je to tak dobré.

Ako pracuje mikrovlnná rúra?

Mikrovlny sú jednou z foriem elektromagnetickej energie. Každá mikrovlnná rúra obsahuje takzvaný magnetron, špeciálnu elektrónku, v nej magnetické a elektrické pole pôsobí na elektróny tak, aby produkovali žiarenie v mikrovlnnom spektre okolo 2450 MHz. Takto vyprodukované mikrovlnné žiarenie pôsobí na molekuly potravín.

Všetky energetické vlny menia svoju polaritu z pozitívnej na negatívnu a to pri každom cykle vlny. Pri mikrovlnách k týmto zmenám dochádza nespočetnekrát za sekundu. Molekuly potravín – hlavne molekuly vody – majú pozitívne a negatívne konce, podobne ako severný a južný pól magnetu.

Magnetronom generované mikrovlny bombardujúce jedlo nútia bipolárne molekuly, aby v snahe prispôsobiť sa ich frekvencii rotovali milión krát za sekundu. Rotácia molekúl priamo vnútri jedla vyvolá trecie teplo, ktoré ho varí z vnútra. Násilím vyvolané molekulárne trenie súčasne poškodzuje štruktúru všetkých okolitých molekúl, často ich úplne roztrhá alebo prinajmenšiom deformuje. Veda tomu hovorí štrukturálna izometria.

Mikrovlny sú nebezpečné pre prípravu kojeneckého mlieka.

Aj keď mikrovlny ohrejú jedlo rýchlo, nedá sa ju doporučiť na ohrievanie kojeneckých fliaš. Fľaša sa môže zdať na dotyk chladná, ale tekutina vo fľaši môže byť extrémne horúca a môže deťom popáliť ústa a pažerák. Ohrievanie fľaše v mikrovlnke môže byť príčinou nepatrných zmien štruktúry mlieka. V kojeneckej zmesi môže dojsť ku ztrate niektorých vitamínov. V ohriatom materskom mlieku môžu byť zničené ochranné látky.

V mikrovlnami pripravenej strave sú pomerne pozmenené molekuly a pridaná energia, nič z toho v jedle varenom klasickým spôsobom, od objavu ohňa, neexistuje. Tepelná energia vyžarovaná slnkom a ostatnými telesami (infračernené žiarenie), sa správa inak ako umelo generované mikrovlny. Jedna z krátkodobých štúdií podchytila významné a znepokojujúce zmeny, ktoré sa prejavujú v krvi jednotlivcou takmer ihneď po konzumácií mlieka a zeleniny upravenej mikrovlnami. Osem dobrovoľníkov jedlo rôzne kombinácie rovnakých jedál pripravených odlišným spôsobom, pričom všetky jedlá spracovné mikrovlnami vyvolali významné zmeny ich krvi. Zatiaľ čo hodnota hemoglobínu poklesla, stúpala u všetkých testovaných hladina bielych krviniek a cholesterolu. Ku zisteniu energetických zmien v krvi bolo použité luminescenčných (svetielkujúcich) baktérii. Po vystavení účinkom krvného séra, získaného po strávení potravy upravenej mikrovlnami, bol pozorovaný významný nárast ich vyžarovania.

Všertky bipolárne látky – ako napríklad kyslík v molekulách vody – reagujú veľmi citlivo Na tomto princípe je založená výroba tepla pri mikrovlnnom žiarení, žiar produkuje násilné trenie vyvolávané v molekulách vody. Zložité molekulárne štruktúry sú pritom roztrhané a makromolekuly silno deformované, čím sa nekontrolovateľne mení ich kvalita.

Okrem silných účinkov termických sú tu ešte účinky netermické, ktoré až doteraz neboli takmer nikdy brané do úvahy.

Netermické efekty nielenže nie sú v procese merateľné, ale môžu natoľko znetvoriť štruktúry molekúl, že sa to výrazne prejaví na ich kvalite. Oslabenie bunečnej membrány mikrovlnami sa využíva napríklad v genovej technológii, pri vytváraní genetických zmien. Násilím poškodené bunky sú v skutočnosti zničené, je neutralizovaný elektrický potenciál medzi vonkajšou a vnútornou stenou bunky. Takto poškodená bunka sa stáva ľahkou korisťou vírou, plesní a ostatných mikroorganizmov. Prirodzené opravné mechanizmy sú potlačené a bunky sú nútené prispôsobiť sa núdzovému energetickému stavu, prejdú z aerobného (bez prístupu kyslíka) na anaerobné dýchanie. Namiesto vody a oxidu uhličitého začne takto poškodená bunka produkovať jedovatý peroxid vodíku a kysličník uhoľnatý priamo v organizme. Ožiarovanie vytvára nové zmesi s chemickými väzbami, aké v prírode vôbec neexistujú.

Súhrn vedeckých výsledkov:

po ožiarení sa časť aminokyselín obsiahnutých v mlieku a obilných zrnách konvertovala na karcinogény
karcinogénne voľne radikály sa vytvorili vo všetkých mikrovlnami zpracovaných rastlinách, najmä v koreňovej zelenine.

Zníženie výživnej hodnoty potravín:
zníženie vitamínov skupiny B, C, E

Mikrovlnné choroby:
lymfatické ochorenia
zvýšený objem rakovinových buniek
výskyt črevnej a žalúdočnej rakoviny
problémy s trávením

Pokiaľ máte záujem o celý článok nájdete ho na www.mwm.cz autor: Jiří Wojnar