Glutatión

Jedná sa o tripeptid zložený z troch aminokyselín. Sú to cysteín, kyselina glutámová a glycín.

Je produkovaný v pečeni. V pečeni sa nachádzajú najväčšie množstvá tých látok, ktoré zabezpečujú detoxikáciu škodlivých produktov. Tie sú glutatiónom metabolizované a vylučované žlčou. Určité množstvo glutatiónu je vylučované z pečene priamo do krvného obehu, kde pomáha udržať celistvosť červených krviniek a chráni biele krvinky. Glutatión sa vyskytuje aj v pľúcach a črevnom trakte, kde pomáha pri premene cukrov. Čo je dôležité, podporuje aj rozklad oxidovaných tukov, ktoré môžu zapríčiniť vznik arteriosklerózy a urýchliť starnutie. Glutatión chráni pred rakovinou. Patrí medzi najvýznamnejšie detoxikanty. Nedostatok glutatiónu najprv ovplyvňuje nervovú sústavu a spôsobuje narušenie jej funkcií.

S vekom hladina glutatiónu klesá. Ak sa tomuto poklesu nezabráni zvyšovaním jeho produkcie, môže sa deficit glutatiónu prehĺbiť a starnutie sa urýchľuje. Najlepším spôsobom ako hladinu glutatiónu zvýšiť, je dodať stavebné látky, najmä cysteín, kyselinu glutámovú a glycín z ktorých sa glutatión tvorí.