Diagnostika podľa nechtov

Umenie čítať z ruky sa vyvinulo predovšetkým v oblasti Indie. Na ruke sa odzrkadľujú vlastnosti človeka, schopnosti jeho ducha a procesy, ktoré prebiehajú v jeho tele. Sú do nej vpísané zážitky z minulosti i pohľad do budúcnosti. Nie je mojím cieľom písať o tajomstvách veštenia z ruky, chcem priblížiť iba niekoľko vonkajších znakov, ktoré sú na ruke akýmsi indikátorom nášho telesného a psychického zdravia.

Čo sa dozvieme z farby pokožky?
    Farba pokožky na dlani hovorí o funkčných zmenách organizmu a jeho jednotlivých orgánov. Pri posudzovaní významu však musíme byť veľmi opatrní; platí iba pre príslušníkov bielej rasy, a tiež iba v istej chvíli.

♦ Ružová dlaň: farba pokožky zdravého človeka. Svedčí o normálnom prekrvení tela. Človek je  živý, otvorený, optimistický. Podľa Galenovho učenia o temperamente ide o sangvinika.
♦ Červená (až tmavočervená): nadbytok krvi v organizme. Z biologického hľadiska to môže byť následkom vysokého krvného tlaku alebo extrémne rozšírených ciev (teplo, alkohol). Človek je temperamentný, prchký a výbušný – cholerik.
♦ Biela (bledá dlaň): poruchy krvného obehu, ruky sú väčšinou studené a vlhké. Z biologického hľadiska to možno vysvetliť nízkym krvným tlakom alebo extrémnym zúžením periférnych ciev (napr. nikotín). Človek je pasívny, nevšímavý, ľahostajný, pomalý – flegmatik.
♦ Žltá dlaň: usadeniny jedov v pokožke (napr. nikotín). Môže svedčiť i o nedostatočnej činnosti pečene. Človek je zádumčivý, berie všetko veľmi vážne, ba zármutkom a starosťami si strpčuje život – melancholik.
♦ Modré miesta na dlani (zväčša malé škvrny alebo bodky pozdĺž čiar): nedostatočné prekrvenie určitých orgánov. Ak sa nachádzajú pri čiare hlavy, môže  ísť o človeka trpiaceho bolesťami hlavy (dôsledok nedostatočného okysličenia mozgu).
♦ Tmavé (alebo čierne škvrny): svedčia o akútnych otravách (najmä ťažkými kovmi – ortuť, olovo).

Čo sa skrýva pod nechtami?
     Nechty sú tiež dôležitou pomôckou ájurvédskej diagnózy. Ich tvar, zafarbenie, lesk a pevnosť nám hovoria veľa o stupni vstrebaných živín v telesných orgánoch. Keďže nechty sa v ájurvéde pokladajú za výlučok kostného tkaniva, ich stav a spôsob rastu nám veľa prezrádza o stave samotných kostí, ku ktorým nemáme priamy prístup.

Z hľadiska lekárskej diagnostiky majú význam nasledovné znaky:
◊ Plochý necht: vrodená nervová slabosť, možnosti porúch sleziny.
◊ Vypuklý necht: vrodené pľúcne choroby (napr. tuberkulóza), choroby pečene.
◊ Prehĺbený necht: je pravdepodobné, že organizmu chýba železo, sú tu poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním, nedostatočná výživa.
◊ Veľmi vypuklý necht: poruchy obličiek (najmä ak je tento znak na prstenníku).
◊ Hrubé a tvrdé nechty: silné kosti
◊ Tenké a mäkké nechty: slabé kosti
◊ Pozdĺžne ryhy: následok nedostatočnej absorpcie živín z potravín, sú prejavom narušenia činnosti zažívacieho traktu – čriev a celkovo zoslabeného organizmu.
◊ Naštrbený necht: reumatizmus zapríčinený zubnými alebo črevnými ochoreniami.
◊ Priečne ryhy: chronické pretrvávajúce choroby, hlavne zápalového typu.
◊ Biele škvrny: môžu prezrádzať nedostatok zinku ale aj vápnika pre životne dôležité procesy kvôli jeho usadzovaniu v nesprávnych lokalitách. Biele škvrny na prsteníku ukazujú na usadzovanie vápnika v obličkách, na prostredníku na jeho usadeniny v črevách  a ak sú biele škvrny na ukazováku, nevstrebaný vápnik sa nachádza v pľúcach.

Mesiačiky nechtov vypovedajú o srdci a krvnom tlaku
     Polkruh pri koreni nechta by mal byť viditeľný a biely. Jeho sfarbenie domodra poukazuje na poruchu pečene, červené sfarbenie upozorňuje na zlyhanie srdca.
• Veľký mesiačik: dobrá činnosť srdca. Pri nadmernej veľkosti mesiačikov hrozí nebezpečenstvo akútnej príhody (prasknutie cievy). Zvýšená činnosť štítnej žľazy so všetkými sprievodnými znakmi (nepokoj, nervozita).
• Malý mesiačik: poruchy krvného obehu, nízky krvný tlak, znížená činnosť štítnej žľazy so všetkými sprievodnými znakmi (malátnosť, lenivosť, nechutenstvo).

Čo ukrýva farba nechtov?
ο Ružová: normálna farba. Vyrovnaný temperament, normálne zloženie krvi.
ο Biela: nedostatok červených krviniek, slabý temperament – vlažnosť, ľahostajnosť.
ο Červená: náruživosť, impulzívnosť – výbušnosť.
ο Purpurová: poruchy krvného obehu. Mozgová alebo srdcová porážka.
ο Modrá: nedostatočný príjem kyslíka, priveľa oxidu uhličitého v krvi.
ο Zelená: organické jedy v tele (napr. ložiská hnisu v organizme).
ο Žltá: necht fajčiara, jedy v močí.
ο Hnedá: dlhotrvajúce horúčkovité ochorenia (tropická horúčka, malária a iné infekčné choroby).
ο Čierna: anorganické jedy v organizme (napr. soli ťažkých kovov) alebo príznaky otravy krvi.