Cysteín

Táto aminokyselina je potrebná k tvorbe glutatiónu, ktorý je veľmi účinný proti voľným radikálom. Je využívaný pečeňou a lymfocytmi nadetoxikáciu jedovatých a iných cudzorodých látok, akými sú alkohol, tabakový dym, látky vyskytujúce sa v životnom prostredí, ktoré oslabujú imunitný systém.

Cysteín možno doplniť aj výživovými doplnkami – L-cysteínom, čím sa zvýši hladina ochranných enzýmov v tele a spomalí sa poškodzovanie buniek voľnými radikálmi a škodlivinami, a tým aj proces starnutia.

Ochranný účinok majú aj iné tiolové zlúčeniny, akými sú tiomočovina (tiourea) a dimetylmočovina, ktoré vychytávajú hydroxylový radikál a peroxynitritový radikál.

Zdroj internet