Vlasové kúry chránia kvalitu vlasov pred zlými účinkami, ktorá je ovplyvnená zdravotným stavom, stravou, počasím a taktiež vlasovými prípravkami.